Visie en methodiek

Wij streven ernaar zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele behoeftes en vragen van elk kind, jongere of gezin. Ons aanbod is laagdrempelig en iedereen is welkom!
Kinderen zonder of met specifieke diagnose (zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme, angststoornissen of gedragsproblemen) zijn bij Semmi op de juiste plek.

Wij gaan uit van de kwaliteiten en talenten van een kind (competentiemodel) en gebruiken daarbij sport- en bewegingsvormen om kinderen op sociaal-emotioneel gebied verder te laten ontwikkelen (PMT). Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de directe omgeving (ouders en school) nauw bij het begeleidingstraject betrokken wordt (systemisch denken), zodat een kind optimaal ondersteund kan worden in zijn of haar ontwikkeling.

We zijn trots te vermelden dat onze visie en methodiek al jaren laat zien een effectieve en efficiënte manier te zijn om kinderen en gezinnen verder te helpen.


Methodiek

PMT (psychomotorische therapie)

Bij psychomotorische therapie draait het allemaal om beweging. Door middel van het doen van verschillende bewegingsoefeningen laten we kinderen kennismaken met hun kwaliteiten, verbeterpunten en de beleving van hun eigen lichaam daarbij. Op die manier kunnen zij nieuwe ervaringen opdoen op het gebied van voelen en denken en leren zij vaardigheden aan waardoor zij zich prettiger, sterker en zelfverzekerder gaan voelen.

Systemisch denken

Er is altijd sprake van een sterke wisselwerking tussen de individuele behoeftes van een kind en zijn of haar omgeving, waardoor aan beide aspecten voldoende aandacht besteed moet worden.
Vooral ouders kunnen een cruciale rol spelen in het ondersteunen van een optimale ontwikkeling van hun kind. Zo kunnen zij hun kind stimuleren en helpen de uit de begeleiding geleerde vaardigheden in de thuissituatie toe te passen, waardoor de effecten van de begeleiding versterkt worden.

Voor het behalen van het beste resultaat is het belangrijk dat iedereen zijn steentje bijdraagt!

Competentiemodel

In het competentiemodel wordt de nadruk gelegd op het vergroten en/of versterken van de sociale vaardigheden van een kind. Zo worden kinderen bewust gemaakt van hun kracht en kwaliteiten en wordt hen geleerd hoe zij deze optimaal kunnen gebruiken. Met deze positieve benadering wordt gericht gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van een kind.


“Nu Saar de training bij jullie volgt zie ik ineens een meisje dat vol zelfvertrouwen uitdagingen aan durft te gaan.”

VaderSaar (7 jaar)

“Bram gaat eindelijk weer met plezier naar school, zo fijn!”

Moeder Bram (14 jaar)

“De meerwaarde van Semmi is de professionele begeleiding.”

Joyce GerritssenEerste Montessori Wielewaal

“Doordat we in de gymzaal zitten, vind ik het gelijk al veel minder moeilijk om te praten dan aan tafel bij de psycholoog.”

Jim17 jaar

“Direct vanaf het begin hadden we al veel vertrouwen in jullie effectieve aanpak, jullie professionaliteit, jullie goede samenwerking en afstemming.”

Ageeth VerbruggenHildebrand van Loonschool