Caroline Houben

Na mijn studie Bewegingswetenschappen aan de VU ben ik aan de slag gegaan als psychomotorisch therapeut. Ik heb op verschillende plekken en met verschillende doelgroepen gewerkt (zoals met meervoudig gehandicapte kinderen en kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking). Op dit moment werk ik in de kinder- en jeugdpsychiatrie én bij Semmi.

Bij Semmi geef ik klassentrainingen, groepstrainingen en individuele begeleiding op diverse basisscholen. In deze trainingen leer ik kinderen hoe ze op een andere, handigere manier om kunnen gaan met dingen die ze moeilijk vinden. Ook laat ik hen ervaren waar hun kracht ligt. Kinderen leren spelenderwijs en zijn veel in beweging, waardoor dit een mooie ingang biedt om hen nieuwe vaardigheden aan te reiken en daarmee te laten oefenen.

De trainingen vinden plaats in de omgeving waarin een kind zich dagelijks begeeft en waar zich de problemen voordoen, waardoor het geleerde direct toegepast kan worden. Het rechtstreekse contact met alle betrokkenen rondom een kind (ouders en school) is belangrijk en versterkt het effect. Mijn streven is om kinderen te laten ervaren en ontdekken wat hun kwaliteiten zijn en hoe ze die goed kunnen inzetten, zodat zij met meer zelfvertrouwen in de wereld staan.