Marijke Smit

Tijdens mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening werd ik geïnspireerd door methodes die problemen van een kind in de context van het gezin proberen te benaderen en op te lossen. Hierop heb ik besloten stage te lopen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Daar verkreeg ik meer inzicht en kennis over kinderen tussen de 12 en 18 jaar die een strafbaar feit hebben gepleegd en op wie het jeugdstrafrecht van toepassing is. Het samenwerken met een gedragsdeskundige is daarbij bijzonder leerzaam geweest. Door deze stage werd ik des te meer gestimuleerd om kinderen en gezinnen te willen helpen.
Ook ben ik vele jaren werkzaam geweest als leidinggevende/teamcoach bij een organisatie die kinderen met een psychiatrische aandoening in hun gezinssituatie begeleidt.

Het is mijn passie om kinderen en ouders bewust te maken van de talenten die zij in huis hebben. Alle kinderen zijn welkom bij Semmi, waardoor het werken uitdagend blijft. Ik ben ervan overtuigd dat sport en beweging een uniek middel zijn om kinderen te stimuleren in hun verdere ontwikkeling. Ik zie er naar uit om jullie te leren kennen!