Nienke Hanekamp

Tijdens mijn studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening merkte ik al gauw dat mijn grootste interesse en kwaliteit lag in het begeleiden van kinderen en hun ouders/omgeving. Toen ik stage liep in een instelling voor jeugdhulpverlening voor mijn Master Dans- en bewegingstherapie heb ik mijn kennis en ervaring op dit vlak uitgediept en verbreed. Dit door middel van niet alleen maar in gesprek te gaan, maar juist ook in beweging. Want dát werkt!
Bij Semmi werk ik met veel plezier en enthousiasme samen met kinderen en hun omgeving (ouder(s), leerkrachten, intern begeleiders, ouder-en-kind teams) om door middel van sport, spel en dans weer beweging te krijgen op gebieden waarin een kind vastloopt of vast dreigt te lopen.

Individueel of in kleine groepjes werk ik samen met kinderen aan het oefenen van (nieuwe) vaardigheden op sociaal en emotioneel gebied. Doen en ervaren staat hierbij centraal. Met veel aandacht voor de krachten en interesses van de kinderen geef ik hen handvatten om te oefenen met dingen die lastig zijn. Dit kan van alles zijn, en dat maakt dat ik dit werk zo uitdagend vind. Ik vind het dan ook geweldig om door middel van een positieve instelling, waaronder ook humor, kinderen hun kracht te gaan laten ervaren om zo ‘stevig te (be)staan’, én in beweging te blijven.