Wendy van Geest

Na mijn studie Bewegingsagogie ben ik me gaan verdiepen in de combinatie van bewegen en therapie en heb ik de studie Psychomotorische Therapie afgerond op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Hier heb ik ervaring opgedaan in het begeleiden van  kinderen en jongeren door middel van lichaams- en bewegingsgerichte  werkvormen. Door ervaring met verschillende doelgroepen, ben ik erachter  gekomen dat mijn hart ligt bij het werken met kinderen en jongeren. Ik  vind het interessant dat sport en bewegen veel psychosociale  raakvlakken heeft zoals: samenwerken, winst en verlies, zelfvertrouwen  en het omgaan met verschillende emoties. Ik vind dit een geweldige, mooie  manier om kinderen en jongeren verder te helpen, omdat sport en bewegen goed  aansluit op hun belevingswereld. Mijn streven is om het kind of de  jongere nieuwe vaardigheden te leren, zichzelf te leren ontdekken en op  zoek te gaan naar de eigen kwaliteiten. Door het ontdekken en ervaren  van deze kwaliteiten, kan het kind sterker, met meer zelfvertrouwen in  het leven staan.