Aanmeldprocedure

Enthousiast geworden over Semmi?

Aanmelden kan telefonisch, per e-mail of via het aanmeldformulier, is vrijblijvend en kosteloos!
De juiste hulp voor uw kind vinden is heel persoonlijk en het is belangrijk om een goed gevoel te hebben bij de organisatie waar u voor kiest. Aarzel daarom niet contact met ons op te nemen, zodat u beter met ons kunt kennismaken en wij u kunnen adviseren over een eventuele begeleiding van uw kind.

Telefonisch aanmeldgesprek

In een telefonisch gesprek kunnen we onder andere uw vraag bespreken en bekijken in hoeverre wij vanuit Semmi daarin iets voor u kunnen betekenen. Dit aanmeldgesprek is kosteloos en verzekert u ervan dat als hier een positief advies uit komt, u inderdaad na het intakegesprek een traject kunt starten bij ons.

Daarnaast kunt u op basis van dit aanmeldgesprek een goede inschatting maken of u zich prettig voelt bij ons als organisatie en hoe een verder traject voor uw kind er eventueel uit komt te zien.

Intake

1

Heeft u een goed beeld gekregen van Semmi en gaat u met ons in zee?
Dan volgt een intakegesprek van een uur (let op! hieraan zijn kosten verbonden neem contact met ons op voor onze tarieven), waarbij wij uw situatie, wensen en behoeften in kaart brengen. Samen bepalen wij de mogelijkheden die Semmi biedt voor uw kind, waarna u beslist of u inderdaad met een begeleiding wilt starten. Als dat het geval is, stellen wij een begeleidingsovereenkomst op met een samenvatting van het intakegesprek, de doelen waaraan we gaan werken, de methode die we gaan inzetten en alle overige afspraken.
Deze wordt per post naar u toegestuurd ter ondertekening.

Begeleiding

2 De volgende stap is het begeleidingstraject. In dit traject zult u als ouder op de hoogte worden gebracht van praktische zaken (waar en wanneer uw kind wordt verwacht), maar kunt u ook tussentijds kort evalueren met de begeleider van uw kind, door ons te bellen of e-mailen met korte vragen of opmerkingen.

Eens in de zoveel tijd zullen wij daarnaast ook een evaluatieafspraak met u maken van ongeveer een uur (neem contact met ons op voor onze tarieven), waarin we de vorderingen uitgebreid bespreken en bepalen of en hoe het traject eventueel voortgezet zal worden.

Ook kunnen wij u een schriftelijk evaluatierapport verstrekken als u dat op prijs stelt, bijvoorbeeld omdat u deze nodig heeft voor het aanvragen van een PGB (neem contact met ons op voor onze tarieven).

Afsluiting

3 Na afsluiting van het begeleidingstraject volgt een uitgebreide eindevaluatie van een uur, waarin samen wordt besproken of de doelstellingen zijn bereikt en of er eventueel nog vragen zijn blijven liggen (neem contact met ons op voor onze tarieven).

Tevreden partners van Semmi