Begeleiding vanuit het PGB

In de begeleiding vanuit het PGB staat de (sociale) zelfredzaamheid van kinderen in de leeftijd van 5 t/m 18 jaar centraal, met als doel dat zij zich sterker, weerbaarder en zelfverzekerder gaan voelen. Onze begeleiding richt zich op zaken als het zelf leren vormgeven van hun leven, probleemgedrag en psychisch functioneren.

Wij streven ernaar kinderen en jongeren zo effectief en efficiënt mogelijk te begeleiden, waarbij we ons strikt houden aan de nieuwe regelgeving voor PGB-begeleiding. Wij geven kinderen ondersteuning bij het plannen en organiseren van bepaalde zaken en leren hen hoe zij zelf hun dagelijkse routine vorm kunnen geven. Daarnaast helpen wij kinderen zich aan regels en afspraken te houden, zelf besluiten te nemen en leren we hen hun eigen financiën te beheren. Op die manier zullen kinderen zich uiteindelijk steeds zelfstandiger kunnen voortbewegen in de maatschappij en minder afhankelijk zijn van derden.

Ons aanbod bestaat uit individuele en groepsbegeleiding, waarbij de keuze afhankelijk is van de wensen en behoeften van ouders en kind. Bij een groepsbegeleiding zal automatisch meer aandacht worden besteed aan de sociale zelfredzaamheid en kunnen reeds aangeleerde vaardigheden (bijvoorbeeld tijdens een GGZ behandeling) worden versterkt. Tijdens het begeleidingstraject vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats en kunnen vooraf gestelde doelen eventueel worden bijgesteld. Over het algemeen kunnen wij gezinnen al in een tijdsbestek van 1 à 2 uur verder helpen, tenzij uit de intake blijkt dat meer hulp geboden is.

Al onze medewerkers beschikken over een ruime kennis en ervaring met psychopathologie bij kinderen en jongeren. Soms kan het echter voorkomen dat een kind meer hulp nodig heeft dan wij kunnen bieden. Gezamenlijk zullen we dan naar een geschikte oplossing zoeken.

De kosten voor begeleiding vanuit het PGB vindt u onder Tarieven.

“De Semmi-training heeft ervoor gezorgd dat het veel gezelliger is in de klas!”

Soraya9 jaar

“Job speelt veel vaker met andere kinderen.”

Moeder Job (6 jaar)

“Kinderen vinden het een feestje om naar Semmi te gaan.”

Trudy Connor3e Dalton school

“Eindelijk iemand die naar ons beiden luistert, waardoor we elkaar nu beter begrijpen en minder discussies over de kinderen hebben.”

Oudersvan Morres (11 jaar) en Yara (14 jaar)

“Ik word minder snel boos, waardoor er veel minder ruzie is thuis.”

Sam10 jaar