Systeembegeleiding voor ouders

Systemisch werken is van ongekend belang bij de begeleiding van kinderen. Er bestaat een sterke wisselwerking tussen de individuele problematiek van een kind en zijn of haar directe omgeving, waardoor aan beide aspecten voldoende aandacht moet worden besteed. Voornamelijk ouders zijn hierbij van grote betekenis. Naast dat ouders regelmatig op de hoogte worden gehouden van de laatste ontwikkelingen van hun kind, kunnen zij ook een sleutelrol vervullen in diens vooruitgang.

Uit ervaring is gebleken dat de effecten van een training bij kinderen versterkt worden op het moment dat er aandacht is voor het implementeren van de vaardigheden in de thuissituatie. Dit is makkelijker gezegd dan gedaan en daarom bieden wij u graag onze hulp aan. Veel ouders worstelen bijvoorbeeld met het opstellen en naleven van regels of met het aanbrengen van structuur in de dagelijkse praktijk.

Wij bieden verschillende pakketten op maat aan waarbij de duur en frequentie van de begeleiding varieert, afhankelijk van uw behoefte en die van uw kind. De systeembegeleiding vindt in de thuissituatie zelf plaats. Indien u daarnaast vragen heeft ten aanzien van de opvoeding van uw kind kunt u ook terecht bij de systeembegeleider.

De kosten voor begeleiding vanuit het systeembegeleiding vindt u onder tarieven.

“Eindelijk iemand die naar ons beiden luistert, waardoor we elkaar nu beter begrijpen en minder discussies over de kinderen hebben.”

Ouders van Morres (11 jaar) en Yara (14 jaar):

“Ik word niet meer snel boos, waardoor er veel minder ruzie is thuis.”

Sam10 jaar

“De Semmi-training heeft ervoor gezorgd dat het veel gezelliger is in de klas!”

Soraya9 jaar

“Job speelt veel vaker met andere kinderen.”

MoederJob (6 jaar)

“Kinderen vinden het een feestje om naar Semmi te gaan.”

Trudy Connor3e Dalton School