Individuele begeleiding

Ieder kind ontwikkelt zich anders en is uniek. Zo kan het ene kind uitblinken in sport, kan een ander kind gemakkelijk contact leggen en kan een derde weer heel goed rekenen. Naast deze positieve ontwikkelingen hebben kinderen ook verbeterpunten. Sommige kinderen hebben moeite met concentreren of met het controleren van hun impulsen. Andere kinderen voelen zich soms onzeker of hebben weinig zelfvertrouwen. Ook voelt elk kind zich wel eens boos, angstig of verdrietig.

Tijdens een individuele begeleiding zal de Semmi-trainer uw kind verschillende bewegingsoefeningen laten uitvoeren, waarbij de nadruk wordt gelegd op de talenten en kwaliteiten van uw kind. Gaandeweg zullen de verbeterpunten ook aan bod komen, maar door de nadruk te blijven leggen op de kwaliteiten zal hij of zij deze manier van leren als zeer positief en stimulerend ervaren.

Ook bieden wij individuele tennisbegeleiding waarbij het doorzettingsvermogen wordt geoefend, een kind leert omgaan met bepaalde spanningen of emoties (die kunnen ontstaan bij het winnen of verliezen van een spel) en waarbij het zelfvertrouwen wordt opgebouwd door het opdoen van succeservaringen.

Elke individuele (tennis)begeleiding vindt plaats in een gymzaal waar voldoende materialen aanwezig zijn en uw kind zich prettig en veilig voelt.

Voorbeeldcasus

Bas is 8 jaar en rent als de beste. Hij is daarom dol op gymles, want daar kan hij zich lekker uitleven en voelt hij zich als een vis in het water. Na de gymles krijgen ze het vak taal en als Bas dan moet voorlezen in de klas vindt hij dat heel eng en wordt hij onzeker.

Door Bas in een individuele tennistraining veel te laten rennen, werkt dit niet alleen als goede uitlaatklep, maar wordt hij ook bewust gemaakt van zijn kwaliteiten. Met deze positieve ervaring merkt Bas dat zijn zelfvertrouwen steeds meer groeit en vindt hij al gauw het voorlezen in de klas helemaal niet meer zo eng!

De kosten voor individuele begeleiding vindt u onder Tarieven.