Groepstraining op school

Een groepstraining op school vindt plaats in een groepje van maximaal 5 kinderen uit dezelfde leeftijdscategorie met vergelijkbare doelstellingen.

Er zijn vier varianten van de training:

  • Sociale vaardigheden
  • Weerbaarheid
  • Emotieregulatie
  • Impulscontrole

Tien wekelijkse bijeenkomsten

De training bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten en vindt onder schooltijd plaats in de gymzaal.

In deze training is veel aandacht voor het individu, terwijl een kind tevens sociale vaardigheden oefent in de interactie met andere kinderen. Werken in een klein groepje met gelijkgestemden biedt daarvoor de uitgelezen mogelijkheid.
Ook in deze training werken wij systemisch, waarbij ouders en leerkrachten nauw betrokken worden bij het traject dat een kind doorloopt. Zo wordt in gezamenlijk overleg een aantal individuele doelen voor een kind opgesteld, waar hij of zij specifiek mee kan oefenen in de training. Daarnaast worden ouders (via oudergesprekken) en de leerkracht regelmatig op de hoogte gehouden van de voortgang van een kind. Voor een optimaal resultaat is het van belang dat in diverse omgevingen (thuis en op school) wordt geoefend met de doelen die zijn gesteld.

Eindevaluatie

Na afloop van de training vindt een eindevaluatie plaats, waarin onder andere besproken wordt of de doelen zijn behaald en of het wellicht zinvol is om de begeleiding voort te zetten. Daarnaast geven wij graag advies over hoe de uit de training geleerde vaardigheden zo goed mogelijk geïmplementeerd kunnen worden in de klas en thuissituatie.

Voorbeeldcasus

Casper (16) zit in de vierde klas van de middelbare school. Hij heeft veel vrienden op het internet, maar hij voelt zich in het ‘echte leven’ vaak onzeker. Als er in de klas een opmerking wordt gemaakt, voelt Casper dat hij rood wordt en gaat hij zich nog ongemakkelijker voelen. Casper vindt zichzelf eigenlijk te dik en hij baalt dat hij niet altijd even ad rem is als zijn klasgenoten. Als hij hen hoort smoezen, denkt hij altijd dat het over hem gaat. Casper piekert vaak en voelt zich dan een mislukkeling.

In een groepstraining op school leert Casper leeftijdsgenoten kennen die soms ook onzeker zijn. Hij vindt het prettig om met hen te bespreken hoe hij hiermee om kan gaan, want zij begrijpen hem tenminste! Inmiddels heeft Casper ook ontdekt dat hij heel goed kan luisteren naar anderen en tips kan geven, een eigenschap die erg wordt gewaardeerd!