Individuele begeleiding op school

Op initiatief van de school kan voor een kind een individuele begeleiding worden aangevraagd. Deze begeleiding bestaat in het algemeen uit 10 individuele sessies en vindt plaats in de gymzaal op school. Tijdens de begeleiding wordt de nadruk gelegd op de kwaliteiten en krachten van een kind (competentiemodel), waarbij door middel van bewegingsoefeningen (PMT) zijn of haar sociaal-emotionele ontwikkeling wordt ondersteund en versterkt.

Ouders en leerkracht worden nauw betrokken bij het begeleidingstraject van het kind en gezamenlijk worden voorafgaand aan de training individuele doelen opgesteld. Gedurende de training vinden (telefonische) evaluatiemomenten plaats met zowel ouders als leerkracht en geeft de begeleider van Semmi graag advies over hoe de in de training geleerde vaardigheden in de klas en thuissituatie voortgezet kunnen worden.

Tijdens de eindevaluatie zal in overleg met ouders besproken worden of de gestelde doelen zijn behaald en worden adviezen gegeven over een eventueel vervolgtraject.

Voorbeeldcasus

Bram is 14 jaar en andere mensen vinden hem behoorlijk druk. Zelf heeft hij daar niet zoveel last van, maar hij merkt wel dat zijn ouders en leraren vaak boos op hem zijn. Dit gebeurt bijvoorbeeld als hij te lang doorgaat met een discussie of als hij niet weet wat het huiswerk is omdat hij op allerlei andere dingen in de klas let. Ook flapt Bram er soms dingen uit tegen zijn vrienden waar hij later wel eens spijt van heeft.

De klassenleerkracht van Bram merkte dit op en stelde een individuele begeleiding van Semmi voor. Daarin leert Bram meer te controle te krijgen over zijn emoties, over wat hij doet en zegt en krijgt hij handvatten mee om zich beter te kunnen concentreren in de klas.

Zijn ouders en vrienden merken nu al dat Bram eerst nadenkt voordat hij er iets uitflapt, waardoor er minder conflicten ontstaan. Bram vindt dit zelf ook veel fijner en rustiger en merkt ook dat hij zich daardoor beter kan concentreren in de klas.
Hij is blij dat zijn leraar aan de bel heeft getrokken!