Klassentraining

Wij bieden eveneens trainingen aan voor een gehele klas, met als doel het sociale klimaat in de klas te versterken. Verschillende thema’s komen aan bod, bijvoorbeeld samenwerken of pesten en uitdagen, maar ook het opbouwen van zelfvertrouwen.

Positieve interactie

Het doel is de positieve interacties tussen kinderen te stimuleren en te bevestigen. Zo leren zij beter met elkaar samen te werken, leren zij hun grenzen aan te geven op een duidelijke en rustige manier en doen zij positieve ervaringen op met elkaar en met hun leerkracht. Op die manier ontstaat een prettige sfeer in de klas en heeft dit tegelijkertijd een positieve invloed op het zelfbeeld van elk individu.

De training wordt gegeven door een trainer van Semmi samen met de klassenleerkracht. De 10 wekelijkse bijeenkomsten vinden onder schooltijd plaats in de gymzaal.

Ook in deze training werken wij systemisch, waarbij ouders en leerkrachten nauw betrokken worden bij het traject dat de kinderen volgen. Zo zal de Semmi-trainer regelmatig overleg plegen met de leerkracht over het sociale klimaat en de onderlinge verhoudingen in de klas en over de voortgang van de training. Daarnaast vindt voorafgaand aan de eerste training een informatiebijeenkomst plaats voor ouders, kunnen ouders zich gedurende het traject intekenen voor een gesprek met de Semmi-trainer en geeft de trainer tijdens de laatste bijeenkomst een terugkoppeling aan de ouders over de eindresultaten.

Eindpresentatie

Ter afsluiting van het traject geeft de klas een eindpresentatie aan de ouders en vertellen zij wat zij gedaan en geleerd hebben tijdens hun Semmi-training.

Voorbeeldcasus

De leerkracht van 3 havo merkt dat een groepje meiden altijd erg aanwezig is in de klas en nauwelijks oplet als hij iets uitlegt. Zij trekken daarnaast ook andere, rustigere kinderen mee die wel geïnteresseerd zijn in de les. Sophie is één van die rustige kinderen en durft geen nee te zeggen tegen die populaire meiden. Ze gaat, ondanks dat geschiedenis haar lievelingsvak is, toch mee in het recalcitrante gedrag waardoor ook zij niet meer oplet en slechter presteert.

In de klassentraining wordt aan het groepje meiden uitgelegd wat voor invloed hun gedrag kan hebben op andere kinderen en welke gevolgen hieruit kunnen voortvloeien. Daarnaast leert Sophie voor zichzelf op te komen en op een goede manier aan hen uit te leggen dat zij geschiedenis leuk vindt en wél wil opletten. Nu de meiden haar begrijpen laten ze haar verder met rust en door zelf nu ook rustiger in de klas te zijn en beter op te letten, merken ze dat ze eigenlijk ook best wel goed zijn in geschiedenis!