Visie en methodiek

Wij streven ernaar zo goed mogelijk aan te sluiten bij de individuele behoeftes en vragen van elk kind, jongere of gezin. Ons aanbod is laagdrempelig en iedereen is welkom! Kinderen zonder of met specifieke diagnose (zoals bijvoorbeeld ADHD, autisme, angststoornissen of gedragsproblemen) zijn bij Semmi op de juiste plek.

Wij gaan uit van de kwaliteiten en talenten van een kind (competentiemodel) en gebruiken daarbij sport- en bewegingsvormen om kinderen op sociaal-emotioneel gebied verder te laten ontwikkelen (PMT). Daarnaast vinden wij het belangrijk dat de directe omgeving (ouders en school) nauw bij het begeleidingstraject betrokken wordt (systemisch denken), zodat een kind optimaal ondersteund kan worden in zijn of haar ontwikkeling.

We zijn trots te vermelden dat onze visie en methodiek al jaren laat zien een effectieve en efficiënte manier te zijn om kinderen en gezinnen verder te helpen.

Methodiek

PMT (psychomotorische therapie)

Anders dan bij psychotherapie ligt de nadruk bij psychomotorische therapie (PMT) op beweging door middel van het doen van oefeningen en de beleving van het lichaam daarbij.

Er wordt gekeken hoe een kind met zichzelf, met anderen, met de opdrachten en met het materiaal omgaat. Op die manier kunnen nieuwe ervaringen op het gebied van voelen en denken opgedaan worden, waardoor de psychosociale problematiek weggenomen of in ieder geval verminderd wordt.

Voor dit experimenteren met ander gedrag biedt PMT een veilige plek. Bron: www.pmtinfosite.nl

Systemisch denken

Ieder kind maakt deel uit van een zogenaamd systeem, zoals van het gezin maar ook van de klas op school. Er is altijd sprake van een sterke wisselwerking tussen de individuele behoeftes en de omgeving, waardoor aan beide voldoende aandacht besteed moet worden.

Door middel van systemisch denken kunnen bepaalde verborgen belemmeringen en verwikkelingen binnen een systeem zichtbaar en hanteerbaar worden. Daarmee wordt bereikt dat er met meer openheid en in vrijheid contact kan ontstaan en ruimte komt voor verdere groei en ontwikkeling.

Competentiemodel

Het competentiemodel is een bewezen gedragsmodel waarbij de nadruk ligt op het vergroten en/of verstevigen van de (sociale) competenties van het kind. Positief gedrag wordt gestimuleerd en versterkt en voor negatief gedrag wordt een alternatief aangereikt.

Met deze positieve benadering wordt gericht gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen van een kind. Bron: http://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/44785-werken-met-het-sociaal-competentiemodel.html