Ervaringen van partners

<a id="derde_dalton"></a>Trudy Connor

Trudy Connor

3e Dalton School

“Ik krijg regelmatig de vraag van collega’s:" Is er nog plaats in de Semmi-training?" of: "wanneer start er weer een groepje?"

Semmi is een goede aanvulling op het schoolaanbod. Het fijne van de Semmi-training is dat het vooral vanuit een spelvorm wordt aangeboden. Verder vindt het onder schooltijd plaats, waardoor het kind geen verlengde schooldag heeft. De lijntjes zijn heel erg kort tussen school en de trainer. We worden goed op de hoogte gehouden van het aanbod en de vorderingen. Het is hierdoor voor ouders, kinderen en leerkrachten laagdrempelig.
We zien een aanmerkelijk verschil tussen de leerlingen die een Semmi-training volgen en kinderen die dat niet doen. We weten wat het aanbod is en kunnen dat dan ook in de klassensituatie toepassen. Bij externe trainingen hebben we daar onvoldoende kijk op en zijn we afhankelijk van de bereidheid van de trainer en ouders om op de hoogte te zijn.

Leerlingen vinden het bovendien een feestje om deel te mogen nemen. Zo vragen kinderen die het niet nodig hebben of zij ook een keer aan een Semmi-training mee mogen doen. Laatst zei een leerling die de training had gevolgd:"Misschien moet ik het nog wel een keer doen, want nu ben ik wat ouder en kan ik weer nieuwe dingen leren."

<a id="cornelis_vrij"></a>Emmie Kaas

Emmie Kaas

Cornelis Vrijschool

“De meerwaarde van een Semmi-training is dat een professional deze training biedt. De leerkracht heeft weer andere vaardigheden. Semmi biedt een training aan in een klein groepje en zelfs individueel en dit kan een groepsleerkracht nooit bieden. 
De training wordt heel speels gegeven, door middel van beweging en spel, wat volgens mij een zeer laagdrempelige ingang is om bij kinderen in te zetten. Daarnaast wordt hulp planmatig aangeboden terwijl leerkrachten dat vaak adhoc (minder consequent) doen. 
Kinderen zijn zeer enthousiast, waardoor ouders ook blij zijn. Semmi werkt met doelen en betrekt de leerling, ouders en leerkracht erbij. Leerkrachten werken vaak alleen met het kind. Er is een intake met de ouders, tussenevaluatie en een eindgesprek. Dat doen de leerkrachten nooit.”

<a id="hildebrand"></a>Ageeth Verbruggen

Ageeth Verbruggen

Hildebrand van Loonschool

“Wij hebben allereerst voor jullie gekozen op basis van positieve ervaringen van andere scholen en jullie goede reputatie bij o.a. Chinski en het ABC. Verder vonden wij het eerste kennismakingsgesprek heel prettig en professioneel. Direct vanaf het begin hadden we veel vertrouwen in jullie effectieve aanpak, jullie 
professionaliteit, jullie goede samenwerking en afstemming. Kortom, wij willen in de toekomst onze samenwerking 
graag continueren.”

<a id="amsterdamse_montessori"></a>Joke Kanters

Joke Kanters

Amsterdamse Montessori School

“ Wij merken dat steeds meer kinderen kampen met faalangst. Wellicht als gevolg van een maatschappij waarin steeds meer van kinderen wordt geëist op cognitief niveau. Daarnaast zien wij veel kinderen met concentratieproblemen en een zwakke impulscontrole.
De sociale vaardigheid in combinatie met weerbaarheid is een ander thema dat veel aan bod komt. Hoewel er vanuit Semmi een aantal trainingen zijn bedacht rondom thema’s, worden de trainingen altijd aangepast aan de groepssamenstelling. Er wordt heel zorgvuldig in overleg met de IB-er bekeken welke kinderen het best in een groepje passen en hoe de training hier het beste op kan aansluiten. Dit is maatwerk. Maatwerk dat naadloos aansluit bij de visie van onze Montessorischool.

Het is gebleken dat het aanbod van Semmi voor veel kinderen en hun ouders een grote waarde heeft. Ze gebruiken de handvatten die aangereikt worden door de trainer in de klas en thuis. Dat wij nu op deze manier kinderen op jonge leeftijd ondersteuning kunnen bieden in de school is van grote waarde. Immers, elk kind krijgt wat het nodig heeft. Geheel passend bij de gedachte van "Passend Onderwijs".
De ouderbetrokkenheid is eveneens een belangrijke schakel in dit proces. Tijdens de intake en observatie wordt zorgvuldig gekeken naar het kind en geluisterd naar de ouders. De hulpvraag die wordt geformuleerd is op het kind gericht. De leerkrachten krijgen regelmatig een update en worden bijgepraat in korte contactmomenten. De tussen- en eindevaluatie worden als zeer waardevol beschouwd door de leerkrachten en de ouders. Daarnaast hecht ik veel waarde aan de adviezen die worden gegeven voor een evt. follow-up, waarbij ook wordt gekeken of ondersteuning in de thuissituatie kan worden gegeven (systeembegeleiding). Wanneer er andere stappen bij derden genomen dienen te worden, dan wordt dit ook aangegeven.

Al met al een training die gericht is op het kind; wat heeft dit kind nodig en hoe kunnen wij het kind sterker maken onder schooltijd met de kinderen die ze kennen in een vertrouwde veilige sfeer.”

<a id="tweede_openluchtschool"></a>Isabella Ferwerda

Isabella Ferwerda

Tweede Openluchtschool voor het gezonde kind

“Wij willen graag doorgaan met Semmi want:
- het is in school
- onder schooltijd
- er is een samenwerking tussen school, ouders en Semmi
- vorm van training spreekt ons (school), ouders en kinderen aan
- positieve ervaringen tot nu toe”


<a id="apollo"></a>Annemiek Groot

Annemiek Groot

Apollo

“Waarom we graag samenwerken met Semmi, is dat het laagdrempelig is voor zorgleerlingen. Het gebeurt (vaak) onder schooltijd en de samenwerking met mentoren en zorgco maakt dat er een snelle link voor informatieoverdracht mogelijk is.
De resultaten uit vorige sessies zijn positief te noemen, met name voor de groepen met angst-en/ of onzekerheidsproblemen.De organisatie en informatie naar school en ouders is goed.”

<a id="eerste_montessori"></a>Joyce Gerritsen

Joyce Gerritsen

IB-er 1e Montessorischool De Wielewaal

“De meerwaarde van Semmi is de professionele begeleiding. Leerkrachten zijn
in eerste instantie geschoold en verantwoordelijk voor het LEER-proces. Het
sociaal-emotionele aspect is daar een onderdeel van, maar niet de primaire
insteek. Sommige kinderen kunnen tijdelijk een steuntje in de rug gebruiken
op sociaal-emotioneel gebied. De expertise en begeleiding die Semmi biedt
kan een leerkracht niet bieden. In de meeste gevallen zorgt een Semmi-traject ervoor dat de kinderen beter in hun vel komen te zitten en daarmee ook weer beter tot leren komen.”


<a id="scholekster"></a>Manon Smulders

Manon Smulders

9e Montessorischool De Scholekster

“De sociaal-emotioeele ontwikkeling bij kinderen is zeer belangrijk.
Een goede sociaal-emotionele ontwikkeling is een van de basis voorwaarden
voor kinderen om zich op andere gebieden goed te kunnen ontwikkelen. Wij
zien bij ons op school dat sommige kinderen hier hulp bij kunnen gebruiken
en hiervoor meer hulp nodig hebben dan in een klas geboden kan worden. Een
Semmi training kan dan voor een leerling net even dat steuntje in de rug
 geven om bijvoorbeeld voor zichzelf op te komen of te leren met grenzen om
te gaan. Het prettige hierbij is dat de Semmi trainingen specifiek ingaan
op bepaalde onderwijsbehoeftes van leerlingen bijvoorbeeld
impulsbeheersing. Wij zien deze trainingen echt als iets extra’s voor leerlingen en als een van de arrangementen die wij als school aanbieden.”

<a id="meander"></a>Esther Reijs

Esther Reijs

SBO Meander

“Voor al onze leerlingen worden tweejaarlijks de onderwijsbehoeften vastgesteld. Voor sommige leerlingen betreft het extra ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied. Wij zetten hiervoor graag Semmi in om de volgende redenen:

- de expertise van Semmi: gespecialiseerde hulp die wij als school zelf niet kunnen bieden 
- de Semmi-trainingen worden gegeven in kleine groepen ( en waar nodig ook individueel) waardoor er ruimte is om die ondersteuning te bieden die nodig is
- de mogelijkheid om onze leerlingen extra ondersteuning te geven op school (kinderen en ouders hoeven niet naar een andere locatie)
- korte lijnen met de Semmi-trainers : omdat de trainingen op de Meander worden gegeven, is er regelmatig overleg tussen trainer en Intern Begeleider/leerkrachten waardoor vaardigheden die in de Semmi-training worden aangeleerd ook geoefend kunnen worden in de klas. 
- de positieve ervaringen die we hebben met Semmi-training (zie hierboven).”

<a id="st_catharina"></a>Barbara van t Zand

Barbara van t Zand

St. Catharina

“Ik zie dat we Semmi trainingen nu met name inzetten voor twee groepen kinderen:
Groep 1: Kinderen die net niet genoeg hebben aan onze eigen sovalessen en die een aanpak kunnen gebruiken die wat meer gericht is op de fysieke kant van communiceren en gedrag.
Groep 2: Kinderen die waarschijnlijk wel meer nodig hebben dan een Semmi-traject (bijvoorbeeld opvoedpoli of onderzoek naar gedrag), maar waarbij het niet zo makkelijk is om ouders hierin mee te krijgen. Met Semmi bieden we de kinderen toch iets aan en kunnen we het daarna aangeven als er meer nodig is.”

<a id="nautilus"></a>Yvonne Moes

Yvonne Moes

Nautilus

“Het fijne van Semmi is dat er ook beweging bij zit, waar andere trainingen vooral pratend en knutselend te werk gaan.”