Partners van Semmi

Wij streven naar de beste begeleiding voor uw kind en daarbij is het van belang de omgeving er zoveel mogelijk bij te betrekken. Zo onderhouden wij nauw contact met scholen, zorginstellingen en sportverenigingen. Deze samenwerking kan zich uiten in het aanbieden van trainingen op school of het doorverwijzen van kinderen en/of hun ouders. Ook plegen wij regelmatig overleg met onze partners om het aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en de samenwerking te optimaliseren.

Scholen

Zorginstellingen & sportverenigingen